Ipa Fonları İhalelerinde Kullanılmak Üzere Düzenlenecek Türk Malı Belgesi Tanzim Ve Onayın - Ankara Sanayi Odası

Ipa Fonları İhalelerinde Kullanılmak Üzere Düzenlenecek Türk Malı Belgesi Tanzim Ve Onayın

Tarihi  : 02.08.2013
İşareti : 
4/5000-2865
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;
  
 İlgi:(a) 19.10.2012 tarihli ve 3269 sayılı duyurumuz 
 
 İlgi:(b) Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin 12.07.2013 tarih ve 15668 sayılı yazısı
 
İlgi(a) duyurumuzda, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın talimatı ve olumlu görüşleri alınmak suretiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayımı İlişkin Usu! ve Esaslar”  ile “ Türk Malı Belgesi” hazırlandığı bildirilmişti.
 
İlgi(b) yazıda; Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına ilişkin Usul ve Esasların karşılıklı müzakere edilmesine ve uygulamacıların bilgilendirilmesine yönelik olarak, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin müşterek çalışmaları sonucunda, 10 Nisan 2013 tarihinde bir Eğitim Programı düzenlendiği belirtilmiştir.
 
Eğitim Programı sonrasında; katılımcılar tarafından ifade edilen görüş ve öneriler ile yöneltilen sorular göz önünde bulundurularak,  Birlik Yönetim Kurulu’nun kararı ve Avrupa Birliği Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle ekte belirtilen şekilde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası