IPA Fonları İhalelerinde Kullanılmak Üzere Düzenlenecek Türk Malı Belgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

IPA Fonları İhalelerinde Kullanılmak Üzere Düzenlenecek Türk Malı Belgesi Hk.

    19 Ekim 2012

Tarihi  : 19.10.2012
İşareti : 
4/5000-3269
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) mali işbirliği ilişkisinin takibini yapan Ortak İzleme Komitesinin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu arasında Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşmasının, malın menşeinin sertifıkalandırılması ile ilgili 23 üncü maddesinin uygulanması ile ilgili olarak düzenlemenin gereğinin yerine getirilmesinin öngörüldüğü belirtilmiştir.  
 
Yazıda devamla, IPA projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan tüm mal ve malzemelerin, “tercihsiz menşe kuralları”na göre, Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “tercihsiz menşe kuralları” ile ilgili madde hükümleri esas alınarak düzenlenen Menşe Şahadetnamesi örnek alınmak suretiyle, halen bu amaçla kullanımda olan ancak Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine, Türk Malı Belgesi adı altında yeni bir belgenin tasarımının ve bazımının yapıldığı ve “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayımı İlişkin Usu! ve Esaslar” ın kabul edildiği ifade edilmiştir. Sözkonusu usul ve esaslar ekte yer almaktadır.
 
Yazıda ayrıca, IPA Fonları hakkında. Katılım Öncesi Yardım Aracı Türkiye yapılanması ile işleyişi ve Türkiye AB Mali İşbirliği süreci hakkında hazırlanan bilgi notlarına http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Savralar/Duyurular.aspx adresinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede, TOBB tarafından IPA Fonları İhaleleri için kullanılan ve Odamızca da düzenlenen Yerli Malı Belgesi yerine Türk Malı Belgesi kullanılması uygulamasının başlatılması için bir geçiş süreci planlanmıştır. Buna göre:
 
1.      TOBB tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi, 1 Kasım 2012 Perşembe günü itibariyle kullanılmaya başlanacaktır.
 
2.       Odalarımız tarafından, 1 Kasım 2012 tarihinden itibaren 1 Şubat 2013 tarihine kadar, Yerli Malı Belgesi de kullanılmaya devam edilebileceklir. Firmaların taleplerine veya Odaların tercihlerine göre. Yerli Malı Belgesi veya Türk Malı Belgesi düzenlenebilecektir.
 
3.        1 Kasım 2012 tarihinden itibaren, yürürlükteki Yerli Malı Belgesi’nin onaylanması sırasında da, firmalardan, ekte verilen “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”da yer alan  onay esnasında ibraz edilecek belgeler alınacaktır.
 
4.        1 Şubat 2013 tarihinden itibaren. IPA Fonları İhaleleri için Yerli Malı Belgesi kullanılmayacak, sadece Türk Malı Belgesi kullanılacaktır. Bu tarihten sonra Yerli Malı Belgesi ibraz edilse dahi, ihaleyi açan kurum tarafından kabul edilmeyecektir.
 
5.        Türk Malı Belgesi’nin Odamızca firmalara satış ve onay bedelleri, belge satışı esnasında birlikte tahsil edilecektir. Buna göre, Odamız tarafından Türk Malı Belgesinin firmalara satış ve onay fiyatı: 250 TL (iki yüz elli Türk Lirası), olarak TOBB tarafından belirlenmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla.
Ankara Sanayi Odası