IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı - Ankara Sanayi Odası

IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı

Tarih: 28.10.2015
İşareti:  05/5000-2355
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin olarak, On beşinci Başvuru İlanını yayımlamış olup; söz konusu ilanın, program kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmelere yönelik proje başvuruları ile ilgili olduğu belirtilmektedir.
Proje Çağrısı, rehber, programa başvuru için doldurulması gerekli dokümanlar, fınansal destek miktarları ve TKDK İl Koordinatörlükleri iletişim bilgileri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) internet sayfasında (www.tkdk.gov.tr) yer almaktadır.
Projelerin fınansal desteklenme oranları %50-65 arasında olup, başvuru sahiplerinin eş finansmanı gerekmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin TKDK ile protokol imzalamış bankalar/tarım kredi kooperatiflerinden kredi alabilmeleri ve Kredi Garanti Fonu teminatından yararlanabilmeleri mümkün olup, TKDK tarafından anlaşma yapılan bankalar ve kurumlar ile ilgili bilgiye TKDK web sayfası ve TKDK İl Koordinatörlüklerinden ulaşılabilmektedir.
Başvuruların, 19.10.2015 tarihi saat 09.00’dan itibaren, yatırımın uygulanacağı ilde bulunan ve iletişim bilgileri TKDK internet sayfasında yer alan TDKD İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacağı ve başvuruların son teslim tarihinin 30.10.2015 saat 23:00 olduğu ifade edilmektedir. Desteklenecek tedbirler ve AB fınansal destek oranları ekte yer alan  tabloda belirtilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
 
 
Ek: Tablo
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası