İnşaat ve Yıkıntı Artıklarının Yönetimi ile Endüstriden Kaynaklanan Tehlikesiz ve İnert At - Ankara Sanayi Odası

İnşaat ve Yıkıntı Artıklarının Yönetimi ile Endüstriden Kaynaklanan Tehlikesiz ve İnert At

Tarihi : 02.09.2014
İşareti : 
4/5000-2766 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, ülkemiz nüfusunun artmasının yanında, ekonomik büyüme ve sosyal gelişmelere bağlı olarak açığa çıkan atık türleri ve miktarlarında artışlar görüldüğü belirtilmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak, çevre ve insan yaşamı kalitesinin korunması adına atıkların yönetiminde sürdürülebilir entegre bir yaklaşımın gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilmektedir.
 
Özellikle kentsel dönüşüm sonucu ortaya çıkan inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi ile endüstriden kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların yönetiminde sürdürülebilir entegre bir yaklaşımın oluşturulması, karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirilmesi amacıyla Bakanlık Müsteşarı Sn. Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün başkanlığında 16.09.2014 tarihinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, bahsedilen konular hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç 09.09.2014 Salı günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası