İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi - Ankara Sanayi Odası

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

Tarih: 13.07.2016

İşareti: 05/ 5000- 1457

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, TİM’in katma değerli ihracatın arttırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklandığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası iş yapma tecrübesi kazandırılmasını teminen ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve üniversitelerdeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin anılan şirketlere aktarılması amacıyla “İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi”nin başlatıldığı duyurulmaktadır.

Yazının devamında, söz konusu projenin ülkemizde inovasyon yönetimi konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversiteler ve akademisyenler ile inovasyon kapasitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı, kurumsal inovasyon sistemlerini oluşturmayı ve bu konuda ülkemizde öncü olmak isteyen ihracatçı firmaları biraraya getirmeyi hedefleyen kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir alt yapıya sahip bir proje olduğu ifade edilmektedir.

Firmalar için son başvuru tarihi 22 Temmuz 2016 olan projeyle ilgili detaylı bilgi ve firma başvuru formu http://www.tim.org.tr/tr/mentorluk.html adresinde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası