İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi - Ankara Sanayi Odası

İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

    5 Mart 2013

Tarih: 05.03.2013
İşareti: 05/5000-716
 
Sayın üyemiz,
 
Bilindiği gibi, AB-Türk Odalar Forumu (ETCF II), Türk Oda/ Borsalarının kapasite gelişimine ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde oynadıkları rolün güçlenmesine yardımcı olmayı hedeflenmektedir. AB-Türk Odalar Forumu, Türk Oda/ Borsaları ve AB’de bulunan muadilleri arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunarak Türk iş dünyasının AB ile bütünleşmesine katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır.
 
Bu çerçevede, Ankara’da faaliyet gösteren firmaların inovasyon gücünü arttırmak ve uluslararası rekabetçiliği geliştirmek amacıyla İspanya Odalar ve Borsalar Birliği, Quipuzkoa Odası ve Xanthi Odası ile birlikte “Bilgi Paylaşımı: Özellikle İnovasyon konusunda KOBİ’ler Avrupa Politikaları, INNO KOBİ’ler” projesi ile  Sivil Toplum Diyaloğu AB – Türk Odaları Forumu-II: AB-Türkiye Odaları Ortaklık Hibe Programına başvurulmuş olup, projemiz Merkezi Finans ve İhale Kurumu tarafından uygun görülmüştür. Söz konusu proje kapsamında anket düzenlenerek, inovasyonla ilgili eğitim içeriğinin hazırlanması planlanmaktadır.
 
Eğitim programının içeriğinin en kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, ekte yer alan anketin doldurularak en geç 15 Mart 2013 Cuma gününe kadar Odamıza gönderilmesi önem taşımaktadır. (Fax: 0.312.417 12 71 – E-Posta: dim@aso.org.tr)
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası