İnovasyon Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

İnovasyon Eğitimi

    21 Ekim 2011

Tarihi     :  21.10.2011
İşareti    : 
 8/5000
Yanıt      : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır.
 
İnovasyon, yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirmek ve bunu ticari gelir elde edecek hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri kapsar. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni düşüncelerden doğar. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Bu nedenle, ortaya atılan, geliştirilerek işler hale getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kulanılması gerekir. Bu sayede doğacak yeni fikirlerse yeni inovasyon faaliyetlerini doğurur.
 
İnovasyon, ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşur (radikal inovasyon), ya da adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkar (artımsal inovasyon).
 
Bu kapsamda üyelerimiz için gerçekleştirilecek eğitimde, İnovasyon nedir? İnovasyon neden önemlidir? (Firma, Ülke, Toplum Boyutu) İnovasyon Sürecine ve Yönetimine Genel Bakış, Özdeğerlendirme, İnovasyona ne kadar açıksınız? Kurumunuz ne kadar inovatif? gibi konuların işleneceği ve katılımcılarla etkileşimci şekilde uygulanacağı eğitimi, konusunda uzman eğitimci Sn. Serkan ATMACA 03 – 04 Kasım 2011 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında, Odamız Zafer Çağlayan Meclis  salonunda gerçekleştirecektir.
 
“İnovasyon Eğitimi” ne katılmak için aşağıda yer alan ASO İnsan Kaynakları Müdürlüğü başvuru sürecini takip etmenizi rica eder,  eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
ANKARA SANAYİ ODASI İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SÜRECİ ve KATILIMCI FORMU
 
o  Kayıttan önce, kontenjan durumunun öğrenilmesi ( Bu eğitim için zorunlu değildir. )
o  Eğitim ücretinin banka hesabına yatırılması (Dekontta eğitim adının açıklama olarak belirtilmesi      gerekmektedir)
o  Katılım formunun doldurulması
o  Katılım formu ve dekontun 4175205 nolu faksa gönderilmesi
 
Bankalar: -Denizbank Söğütözü Ticari Şb. 4140-2344573-351 No’lu Vadesiz hesap (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.) IBAN: TR600013400000234457300008
-Türkiye İş Bankası Başkent Ticari Şubesi 4398-5869 (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.)
IBAN: TR390006400000143980005869
 
Eğitim Yeri: Ankara Sanayi Odası Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere / ANKARA
 
ASO / İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:    0 312 4171200 / 1217-1324    Faks: 0 312 4175205  E-posta: egitim@aso.org.tr  
         
KATILIMCI FORMU
İNOVASYON EĞİTİMİ