Innosmes Projesi - Ankara Sanayi Odası

Innosmes Projesi

Tarih: 18.09.2013
İşareti: 05/5000-3279
 
Sayın Üyemiz,
 
AB-Türk Odalar Forumu (ETCF II), Türk Oda/ Borsalarının kapasite gelişimine ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde oynadıkları rolün güçlenmesine yardımcı olmayı hedeflenmektedir. AB-Türk Odalar Forumu, Türk Oda/ Borsaları ve AB’de bulunan muadilleri arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunarak Türk iş dünyasının AB ile bütünleşmesine katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır.
 
Bu çerçevede, Ankara’da faaliyet gösteren firmaların inovasyon gücünü arttırmak ve uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla İspanya Denizcilik, Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği, Quipuzkoa Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odası ve Xanthi Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte “Bilgi Paylaşımı: Özellikle İnovasyon konusunda KOBİ’ler Avrupa Politikaları, INNO KOBİ’ler” projesi yürütülmektedir. 
 
INNOSMEs Projesi çerçevesinde yürütülmekte olan değerlendirme çalışmalarında: şirketlere yenilik transferi uygulaması; şirketlerin analiz edilmesi ve daha sonra gerçekleştirilebilecek yenilik transferlerinin uygulamaya başlanması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. 
 
• Şirketin tanımı,:Şirketin temel bilgilerinin yer aldığı kısımdır. Ürettiği veya sattığı ürün zinciri, ürün satış oranı son üç yılı ait mali durumu, çalışan sayısı, şirketteki kadın çalışan sayısı, çalışanlarının eğitim durumu, hammadde tedarikçileri, onlarla olan ilişkileri vb. bilgiler ile şirket tanımı yapılmaktadır.
 
• Şirketin pazardaki konumu; şirketin sahip olduğu potansiyel müşterileri, şirketin bulunduğu yer, bulunduğu yerin nüfusu, müşterileri, rakipleri, müşterilerinin coğrafi konumları gibi konularda bilgi toplanılmaktadır.
 
• Teknolojik kapasitesi;şirketin sahip olduğu ekipman ve donanım, makineler, modelleri, üretim yöntemleri, iş akışı, yenilik transferleri, inovasyon kültürü gibi konularda işletme incelenmektedir.
 
• Hangi alanlarda yenilik yapılabilirliği; Yenilik transferleri konusunda şirkete yenilikçi önerilerde bulunulmaktadır. Şirketin zayıf olduğu konularda işletmeye öneriler getirilmektedir.
 
Bu dört aşamada bilgilerin toplanıldığı birinci adımdan sonra işletme öneri getirilen doğrultuda yenilik transferi gerçekleştirmek istiyorsa ikinci adıma geçilmektedir. İkinci adımda inovasyon planı oluşturulmaktadır. 
 
Söz konusu İspanya Ticaret Odasının AB tarafından iyi uygulama olarak seçilmiş proje kapsamında 9-10 Ekim 2013 tarihleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonu’nda inovasyon konusundaki deneyimler aktarılarak, firma bazında Odamız uzmanlarınca ve İspanya Denizcilik, Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği uzmanlarının desteği ile firmanın inovasyon kapasitesinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Söz konusu etkinliği katılmak isteyen üyelerimizin  ekte yer alan formu doldurarak  en geç 3 Ekim 2013, Perşembe gününe kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Tel: 0312 417 12 00/1211-1210, Fax: 0.312.417 12 71, E-Posta: dim@aso.org.tr  bildirmeleri gerekmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası