İngiltere Uluslararası İş Festivali - Ankara Sanayi Odası

İngiltere Uluslararası İş Festivali

    6 Mart 2013

Tarih : 06.03.2013 
İşareti : 05/5000-796  
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, İngiltere’nin Liverpool şehrinde, 2014 yılının Haziran ve Temmuz aylarında toplam 61 gün sürecek bir “Uluslararası İş Festivali” düzenleneceği bildirilerek, festival kapsamında özellikle Düşük Karbon Salınımlı Üretim Teknolojileri, Telekomünikasyon, Bilgi Ekonomisi ve Liman Hizmetleri sektörlerinde faaliyetlerin yoğunlaşmasının hedeflendiği belirtilmektedir. Bu sektörlerde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, büyüme potansiyeli yüksek firmalar, girişimciler, şehirler, politika belirleyiciler, İngiltere’ye yatırım yapacak firmalar ve turistlerin katılımcı ve hedef kitle olarak belirlendiği ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, festival kapsamında, Wirral Uluslararası Ticaret Merkezi başta olmak üzere, Liverpool şehrinin değişik yerlerinde konferanslar, seminerler, iş kahvaltıları, paneller, tartışma grupları, iş tanışma ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Ülkelerin, şehirlerin ve şirketlerin kendini tanıtması amacıyla sergilerin, gösterilerin, kutlamaların ve iş görüşmelerinin yapılacağı bahse konu festivale 250,000 ziyaretçinin gelmesi öngörülmekte olduğu, söz konusu Festivale ilişkin ayrıntılı bilgilerin http://ifb2014.com internet adresinden temin edilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası