İngiltere – Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

İngiltere – Görüş Talebi

Tarih:04.04.2016
İşareti: 05/5000-799
İrtibat: dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile İngiltere Gümrük İdaresi arasında Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nın Haziran ayı içerisinde Londra’da gerçekleştirileceği bildirilerek, Türkiye – İngiltere arasında anılan toplantıda ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.
 
Bu çerçevede, Türkiye – İngiltere ekonomik ve ticari ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşleri olan üyelerimizin, en geç 8 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar, görüşlerini Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (e-posta: dim@aso.org.tr ) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası