IMO ve OGUN Eyaletlerindeki Yatırım Ortamı Hk. - Ankara Sanayi Odası

IMO ve OGUN Eyaletlerindeki Yatırım Ortamı Hk.

    10 Ocak 2012

Tarihi  : 10.01.2012
İşareti : 05/5000-143
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Nijerya’daki İmo ve Ogun Eyaletlerine ilişkin, ülkemiz yatırımcıların yatırım kararlarını ilgilendiren bilgileri verdiği belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda;
 
-Nijerya’nın İmo Eyaleti’nin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere doğal kaynaklar bakımından zengin bir eyalet olduğu,
 
-Ogun Eyaleti’nin ise, Lagos ile birlikte ülke nüfusunun en yoğun bölgesi olduğu, Lagos Eyaleti’nin Afrika’nın en büyük limanlarından birine sahip olduğu,
 
-Ogun Eyaleti’nin Lagos Eyaleti’ne olan yakınlığı nedeniyle ticaret ve sanayinin gelişimine müsait bir eyalet olduğu ve eyalet topraklarının büyük bölümünün tarıma elverişli olduğu,
 
-Ogun Eyaleti’nin Lagos Eyaleti yetkisinde bulunan küçük ölçekli enerji projeleri ve artık yönetimi gibi konularda da Türk desteğinin beklendiği,
 
hususlarının üzerinde durulduğu ifade edilmektedir
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası