IMDG Kod Eğitimleri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

IMDG Kod Eğitimleri Hakkında

    31 Aralık 2012

Tarihi : 31.12.2012
İşareti : 05/5000-3940

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, ülkemizin taraf olduğu 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS 74) eki olan “Deniz Yolu ile Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod (IMDG kod)”un 2010 değişiklikleri gereğince hazırlanan “Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği”nin 11.02.2012 tarihli, 28201 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, bahsi geçen yönetmelik gereğince deniz yoluyla taşınan tehlikeli yüklerle ilgili sınıflandırma, ambalajlama, işaretleme, etiketleme, plakalandırma, taşıma ünitesi ve gemiye yükleme, taşıma ünitesinden veya gemiden boşaltma, yük teklifi isteme, yük teklifi hazırlama ve kabul etme, yükü elleçleme, istifleme ve tahliye planlarını hazırlama, taşıma, depolama, ilgili sevk belgelerini hazırlama, kontrol ve denetim yapma faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların 11.02.2012 tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde çalıştırdıkları personelin ilgili eğitimlere katılımını sağlamasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahsi geçen eğitimlerle ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sayfasında ( http://www.tmkt.gov.tr ) yetkilendirilmiş kurumların iletişim bilgileri yer almakta olup; bir yetkilendirilmiş kuruluş işbirliğinde söz konusu eğitimleri veren TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ETÜ SEM)’ne 0 312 292 41 02 ve 0 312 292 42 02 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası