İmalat Yeterlilik Belgesi

İmalat Yeterlilik Belgesi; Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenen bir belgedir. Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir.

İstenen Belgeler :

  • Dilekçe
  • Yeterlik belgesi istenen ürünle ilgili prospektüs
  • Oda harç tarifesine göre harç
  • İmal edilecek ürünlerle ilgili proje, resim, belge, malzeme analizi, gümrük giriş beyannameleri ve faturalar. .(Firmaca doldurulmuş Yerel Muhteva Oranı tablosu, ekinden çıkarılıp ayrı olarak yazılacaktır.)
  • İmalat Yeterlilik Belgesi Düzenleme Esasları