İmaj Yönetimi Eğitimi - Ankara Sanayi Odası

İmaj Yönetimi Eğitimi

    16 Ocak 2012

Tarihi    : 16.01.2012
İşareti    : 08/5000
İrtibat    : egitim@aso.org.tr / 4171200-1217-1324
 
Sayın Üyemiz,
 
Günümüzde imaj, kurumlar ve kurum çalışanları açısından “değer yaratmanın” en önemli yollarından biri haline gelmiştir.
 
Güçlü bir kurum, marka ve çalışan imajı, kurumun çalışmalarının farklılığını da ortaya koymaktadır. Bununla beraber günümüz dinamikleri kurumsal imaj yönetiminde çalışanların kişisel imajlarını geliştirmelerini gerekli kılmaktadır.
 
Bu kapsamda “İmaj Yönetimi Eğitiminin” içeriği, kişisel imajı geliştirmek ve imajı yönetmek, sözsüz iletişim, doğru ve etkin konuşma ve protokol kuralları ana başlıklarından oluşmaktadır.
 
İş yaşamında, kişilerin kendi imajlarını algılamaları, oluşturmaları ve yönetmeleri; diğer çalışanlarla ile daha rahat ve kolay anlaşabilmeleri; iletişim sürecinde ortaya çıkan engelleri kaldırabilmeleri; düşündüklerini istedikleri biçimde ve anlaşılır bir şekilde anlatabilme ve daha iyi iletişim kurma yeteneklerinin geliştirilmesi bu eğitim programının amaçlarındandır.
 
İş yaşamı içinde birey ve kurumların birbirleriyle süregelen ilişkilerinde uyulması gereken temel protokol ve sosyal davranış kuralları, eğitim programının bir başka amacını oluşturmaktadır.
 
Bu doğrultuda Odamız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, 30-31 Ocak 2012 tarihlerinde 09:30 – 16:30 saatleri arasında düzenlenecek olan “İmaj Yönetimi Eğitimi”ne katılmak için ekte yer alan başvuru sürecini takip etmenizi rica eder,  eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM KATILIMCI FORMU
 
o  Eğitim ücretinin banka hesabına yatırılması (Dekontta eğitim adının açıklama olarak belirtilmesi gerekmektedir) 
o  Katılım formunun doldurulması
o  Katılım formu ve dekontun 4175205 nolu faksa gönderilmesi
Bankalar:
-Denizbank Söğütözü Ticari Şb. 4140-2344573-351 No’lu Vadesiz hesap (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.) IBAN: TR600013400000234457300008
-Türkiye İş Bankası Başkent Ticari Şubesi 4398-5869 (Hesap: OSB Teknoloji Geliştirme Ltd.Şti.)
IBAN: TR390006400000143980005869
ASO İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
Tel:    0 312 4171200 / 1217-1323-1324   Faks: 0 312 4175205     E-mail: egitim@aso.org.tr 
Eğitim Yeri: Ankara Sanayi Odası / Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere
 
 

 
KATILIMCI FORMU