İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR HK. - Ankara Sanayi Odası

İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İLE İLGİLİ SORUNLAR HK.

Tarihi     :14.05.2010
İşareti    :4/5000- 1600
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Odamızın talebiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan geniş katılımlı “İlişiksizlik Belgesi İle İlgili Sorunlar” toplantısı sonrasında hazırlanan genelge taslağı ilişikte yer almaktadır.
 
Taslakla ilgili görüşlerinizi 21.05.2010 Cuma gününe kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine veya 417 52 05 no.lu faksına göndermeniz için  bilgilerinize sunarız.  
 
 Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası