İLİŞİKSİZLİK BELGELERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İLİŞİKSİZLİK BELGELERİ HK.

Tarihi     : 28.07.2010
İşareti    : 4/5000 – 2573  
 
Sayın Üyemiz, 
 
13.03.2010 tarih ve 27520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahusubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile getirilen düzenlemelere ilişkin açıklamalar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün ekte yer alan 25.06.2010 tarih ve 2010/76 sayılı Genelgesi’nde yer alamaktadır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanai Odası