İKOOR-PRO-CNC Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

İKOOR-PRO-CNC Toplantısı

Tarih: 13.07.2016

İşareti: 05/5000-1460

İletişim: dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Erasmus+ Programı kapsamında yürütülmekte olan “Türkiye’de Ahşap İşlerinde CNC Operatörleri için Müfredat ve Öğrenme/Öğretme Sistematiği Hazırlanması” projesinin ekibinden alınan bir yazıda, proje kapsamında 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 9:30’da proje sonuçlarının yaygınlaştırılması amacıyla bir toplantı düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu proje ile Türkiye’de mobilya ve ahşap işleme alanında çalışan CNC operatörleri için ihtiyaca yönelik bir eğitim müfredatının ve öğrenme-öğretme sistematiğinin geliştirilmesi ve bu kapsamda, Avrupa Birliği’ndeki mevcut uygulamaların gözden geçirilerek, sektörde öncelikle Türkiye’deki mevcut durumun ve CNC operatörlerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

Yazıda, aşağıda adresi verilen toplantıya katılım ile proje çıktıları ortaklar ve sektörde faaliyet gösteren kuruluşlarının temsilcileri ile tartışılarak proje kapsamında geliştirilen e-portal ve portal içeriği ile ilgili geri bildirim alma imkanı elde edilmiş olacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

Toplantı yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kubbealtı Konferans Salonu

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 Çankaya-Ankara

Ek: 2 sayfa