İklim Değişikliğine Uyumun Araştırılması Pilot Projesi Çalıştayı - Ankara Sanayi Odası

İklim Değişikliğine Uyumun Araştırılması Pilot Projesi Çalıştayı

    26 Eylül 2012

Tarihi : 26.09.2012
İşareti :
08/5000
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gelen yazıda;
 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde “İklim Değişikliğine Uyumun Araştırılması Pilot Projesi” ‘nin Eylül 2011’den itibaren ülkemizde uygulanmaya başlandığı, TOBB’un projeye destek verdiği belirtilerek, projenin amacının iklim değişikliğinin yarattığı yeni koşullara ayak uydurmada Türk iş dünyasının rolünü belirlemek ve özel sektörün iklim değişikliği karşısında kırılgan olmaması için alınması gereken önlemleri tespit etmek olduğu belirtilerek, söz konusu projenin, Kyoto Protokolü, iklim değişikliği, karbon ticareti ve önümüzdeki dönemlerde karşılaşacakları yaptırımlara karşı almaları gereken önlemler konularında Türk şirketlerinin bilgilendirilmesi açısından son derece önem taşıdığı belirtilmiştir.
 
Bu proje kapsamında; özel sektörün iklim değişikliği ile ilgili riskleri yönetebilmesi ve bu alandaki fırsatların ortaya çıkarılabilmesi için dünyada ilk defa kapsamlı bir kılavuz hazırlanacağı, bu çerçevede geliştirilen anket formuyla özel sektörün iklim değişikliği konusundaki farkındalığının ve iş dünyasına etkilerinin tespit edileceği bildirilmektedir. Proje kapsamında TOBB’un websitesi üzerinden bir iklim değişikliği anket çalışması gerçekleştirilmiş ve söz konusu çalışmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda, Antalya, Gaziantep, Bursa, İstanbul ve Ankara illerinde, yoğunlaşmış sektörler gözönünde bulundurularak birer çalıştay yapılması öngörülmüştür.
 
Bu kapsamda; 3 Ekim 2012 tarihinde 09:00-17:30 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda “İklim Değişikliğine Uyumun Araştırılması Pilot Projesi Çalıştayı” gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalıştay programı ekte yer almakta olup, katılmak isteyen üyelerimizin ekteki formu doldurarak egitim@aso.org.tr e.posta adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Katılımınız için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası