İklim Değişikliği Ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

İklim Değişikliği Ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Tarihi : 21.07.2015
İşareti : 05/5000-1699
İrtibat : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Temmuz 2015 tarihinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu (İDHYKK) Toplantısında, sera gazı emisyonu projeksiyonları ile sektörel azaltım potansiyelleri ve maliyet analizleri çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
Söz konusu sunum, toplantı kapsamında ​ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca paylaşılan bilgi notu ve raporlar ile birlikte Ek’te bilgilerinize sunulmuştur.
Bu çerçevede, Ağustos ayı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenecek İDHYKK toplantısı öncesinde değerlendirilmesi amacıyla; belgeler hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç 30.07.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamıza yazılı olarak, ayrıca ceyda.polat@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                      
 
 
       Bilgi Notu 2