İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİK DESTEK PROJESİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ - Ankara Sanayi Odası

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TEKNİK DESTEK PROJESİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

    27 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2583
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan yazıya atfen, “Türkiye’de İklim Değişikliğine Bağlı Gelişen Afet Risklerinin azaltılması için Kapasite Geliştirilmesi” Projesine Teknik Destek Projesi’nin 7 Şubat 2017 tarihinde başladığı hatırlatılmaktadır.

Yazıda aynı zamanda, bahse konu proje kapsamında hazırlanacak raporların bir tanesinin de “İyi Uygulama Örnekler” olduğu, bu çerçevede örnek olarak “İyi Uygulama Örnek Bilgi Formu” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan “İyi Uygulama Örnek Bilgi Formu” kullanılarak hazırlanacak olan İyi Uygulama Örneklerinin, en geç 01.10.2017 günü mesai bitimine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (Ceyda Mine Polat, e-posta: ceyda.polat@aso.org.tr) e-posta ile ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :İyi Uygulama Bilgi Formu (2 sayfa)