İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARAFLAR KONFERANSINA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TASLAK KARAR HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARAFLAR KONFERANSINA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TASLAK KARAR HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

    11 Temmuz 2017

İşareti : 05/5000-1905
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, küresel iklim değişikliği ile mücadelede hedef ve uluslararası çabalara ilişkin hususları içeren Paris Anlaşması’nın 4 Kasım 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği ve bu Anlaşmanın uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin müzakerelerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında devam ettiği belirtilerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu finans ve teknoloji desteklerine erişim sağlamaya yönelik olarak elimizi güçlendirecek bir karar çıkarmak amacıyla Taraflar Konferansına sunulmak üzere taslak bir kararın hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak karar ekte sunulmakta olup karara ilişkin görüşlerinizin TOBB’a bildirilmek üzere, 12 Temmuz 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 

Ek :TASLAK KARAR (1 sayfa)