İklim Değişikliği Müzakere Metni Çalışmaları - Ankara Sanayi Odası

İklim Değişikliği Müzakere Metni Çalışmaları

Tarih: 09.03.2015
İşareti: 05/5000-619
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; 2015 yılı sonunda Paris’te tamamlanması ve 2020 yılında yürürlüğe girmesi hedeflenen küresel iklim anlaşmasına yönelik uluslararası müzakerelerin devam etmekte olduğu ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında 20. Taraflar Konferansının 2014 yılı Aralık ayında Peru’nun Lima kentinde gerçekleştirildiği hatırlatılarak, Lima’daki Konferans sonunda tüm taraflarca üzerinde çalışılacak taslak bir iklim değişikliği müzakere metninin yayımlandığı belirtilmiştir. Söz konusu metin; Cenevre’de 8-13 Şubat 2015 tarihleri arasmda gerçekleştirilen ve ülkemizin ilgili Kurumlarınca da katılım sağlanan toplantı sırasında müzakere       edilerek         geliştirilmiştir.            Müzakere      metnine:
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölümler halinde matrislere aktarılmış olan Müzakere metni, TOBB http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.
 
Bu itibarla; metin hakkındaki görüş ve önerilerin, matrislerin işlenmiş olarak en geç 20.03.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne yazılı olarak, ayrıca selin.ornek@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası