İklim değişikliği / BM ve Hindistan tarafından düzenlenecek yüksek düzeyli konferans hk. - Ankara Sanayi Odası

İklim değişikliği / BM ve Hindistan tarafından düzenlenecek yüksek düzeyli konferans hk.

Tarihi     : 06.07.2009
İşareti    : 5/5000 – 2530
Yanıt      : dim@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 22-23 Ekim 2009 tarihlerinde Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN-DESA) ve Hindistan Hükümeti tarafından ortaklaşa olarak “Delhi High-level Conference on Climate Change: Technology Development and Transfer” başlıklı bir konferansın düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu konferansa ilişkin davet mektubu örneği ve programın içeriği ekte sunulmaktadır. Konferansa Bakanların ve yüksek düzeyli hükümet temsilcilerinin yanı sıra, BM organlarının yüksek düzeyli temsilcileri, iklim değişikliği müzakerelerine katılan uzmanlar, sanayi sektörü ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler ile akademisyenlerin katılım sağlanmalarının beklendiği ifade edilmektedir.

Konferansa katılmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2009 tarihine kadar, DelhiConference@un.org elektronik adresi aracılığıyla UN-DESA’nın Sürdürülebilir Kalkınma Birimi’ne iletilmesi gerektiği, konferans yeri ve konaklamaya ilişkin bilgilere ise, www.newdelhicctechconference.com” internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası