İklim Değişikliği 6.Ulusal Bildirimi Taslağı - Ankara Sanayi Odası

İklim Değişikliği 6.Ulusal Bildirimi Taslağı

Tarihi  02.06.2015
İşareti : 05/5000-1321
İrtibat             : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Bakanlık ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından yürütülen “İklim Değişikliği Ulusal Bildirimlerinin Hazırlanması Projesi” kapsamında hazırlanan “ İklim Değişikliği 6.Ulusal Bildirimi” 2. Taslağının görüşlere açıldığı belirtilmiştir.
 
Bahse konu taslak, TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır.
 
Bu kapsamda; taslak hakkındaki görüş ve önerilerin, en geç 16.06.2015 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’a iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne yazılı olarak, ayrıca ceyda.polat@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası