İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kon - Ankara Sanayi Odası

İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kon

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-49
 
Sayın Üyemiz,
 
24/09/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-2’sinde yer alan tablodaki maddelerden bazılarının gümrük tarife istatistik pozisyonları ile isimleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 
“İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası