İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (93/ - Ankara Sanayi Odası

İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (93/

    21 Kasım 2011

Tarihi     :21.11.2011
İşareti    :04/5000-3510
 
Sayın Üyemiz,
 
“İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (93/14/At) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 19.11.2011 tarih ve 28117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 22/11/2002 tarihli ve 24944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (93/14/AT) “EK I İLAVE 1” başlıklı bölümün 1.4.3.2, 1.4.3.2.1 ve 1.4.3.2.2 numaralı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“1.4.3.2- Bu artık performans:
1.4.3.2.1- Bir yavaşlama olarak belirtilmişse, Tip – O deneyi esnasında elde edilen yavaşlama değerinin % 60’ından daha az olmamalı veya,
1.4.3.2.2- Bir duruş mesafesi olarak belirtilmişse, aşağıdaki formüle uygun olarak hesaplanan duruş mesafesi değerinden daha fazla olmamalıdır.
S2 ≤ 1,67 S1 – 0,67 aV
Bu formülde:
S1 : Tip – O deneyinde elde edilen duruş mesafesini,
S2 : Artık performans deneyinde kaydedildiği gibi duruş mesafesini,
a  : 0,1’i
V : Bu İlavenin madde  2.1.1 veya madde 2.2.2’de belirtildiği üzere frenleme başlangıcındaki ilk hızı,
gösterir.”
 
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası