III. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması - Ankara Sanayi Odası

III. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması

Tarihi     : 05.11.2008
İşareti    : 5/5000 –
4336
Yanıt      : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası’ndan (SEİS) alınan bir yazıda, yerli üretimi teşvik etmek amacıyla düzenledikleri “Daha Çok Üretmeliyiz” III. Ulusal Tıbbi Cihaz Proje Yarışması’na başvuruların başladığı bildirilmektedir.

Yarışmanın konusunun, sağlık alanında, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan, ilaç haricindeki her türlü tıbbi cihaz ve sarf malzemesi olarak;

          Yeni bir ürün tasarımı ve geliştirilmesi,

          Mevcut ürünün kalitesi veya standartının yükseltilmesi,

          Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,

          Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin sağlık sektörüne kazandırılması olduğu ifade edilmektedir.

Şubat 2009’a kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada birincilik ödülünün 10.000 YTL, ikincilik ödülünün 5000 YTL ve üçüncülük ödülünün 2500 YTL olduğu bildirilmektedir. TÜYAP’ın katkılarıyla yapılan yarışmanın ödüllerinin 2009 yılı Mart ayında gerçekleşecek olan TÜYAP Expomed & Labtek fuarında düzenlenecek ödül töreni ile birlikte sahiplerine verileceği belirtilmektedir.

Yarışma hakkındaki duyurular www.seis.org.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası