II. İstanbul Somali Konferansı - Ankara Sanayi Odası

II. İstanbul Somali Konferansı

    18 Mayıs 2012

Tarihi  : 18.05.2012
İşareti : 05/5000-1684
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, II. İstanbul Somali Konferansı’nın Birleşmiş Milletler ile işbirliği içinde, 31 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Bu çerçevede, konferansın ilk günü enerji, su, yollar ve direnç (resilience: enerji, su ve yollar dışında kalan tarım, eğitim, insani yardım, sağlık gibi alanlar) konularında 4 ortaklık forumunun düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
 
Söz konusu forumlara Somali’den, BM donörlerinden, uluslararası özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılması öngörülmekte olup, forumlarda özellikle Somali’de altyapı hedeflerinin belirlenmesi, bu alandaki uzun vadeli yatırımların ve bu yatırımları cazip kılacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini teminen, uluslararası toplumun önümüzdeki birkaç yıla uzanan uzun vadeli taahütlerini hayata geçirmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Diğer taraftan, enerji, su ve yollar forumlarında, bu alanlardaki kalkınma yardımlarının, direnç forumunda ise diğer kalkınma yardımları ile insani yardım konularının ele alınması planlanmakta olup, forumlarda İngilizce, Fransızca ve Arapça tercüme hizmeti sağlanacağı bildirilmektedir. Somali ve Birleşmiş Milletler ile Türkiye’nin eşbaşkanlık görevini üstleneceği söz konusu foruma 55 ülkeden en az Bakan düzeyinde katılım sağlanmasının beklendiği ifade edilmektedir.
 
Bu doğrultuda söz konusu foruma katılmak isteyen  üyelerimizin tarafından ekte yer alan katılım formunun doldurularak 22 Mayıs 2012 Salı gününe kadar DEİK’e (Özge Karagöz, e-mail:okaragoz@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 70) iletilmesi hususunu bilginize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası