İhtiyaç Fazlası Konteynerlerin Terkini - Ankara Sanayi Odası

İhtiyaç Fazlası Konteynerlerin Terkini

    13 Temmuz 2012

Tarihi : 13.07.2012
İşareti: 05/5000-2305
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, NAMSA Direktörünün Afganistan’daki ihtiyaç fazlası konteynerlerin yönetimine ilişkin ekte bir örneği verilen mektuba atfen, halihazırda arazide yaklaşık 10.000 adet 20 feet boyutunda konteyner bulunduğu; bunların çoğunun geri intikal bağlamında kullanılmayacağı; dolayısıyla, ihtiyaç fazlası malzeme teşkil ettiği kaydedilmekte; mevcut koşullarda en ekonomik seçeneği, eğitim tesisleri, hastaneler, acil barınaklar ve ANSF tesisleri kapsamında kullanmak üzere konteynerlerin hibe edilmesinin veya düşük fiyata satılmasının teşkil edeceği; ara bir seçenek olarak, konteynerlerin bazı inşaatlar kapsamında kullanılmasının da düşünülebileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, konteynerlerin bu şekilde kullanılmasının da BIO ve ANA Emanet Fonlarına dair piyasalarla uyumlu olacağı ve NAMSA’nın bu bağlamda destek sağlamaya hazır olduğunun ifade edildiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası