İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılma - Ankara Sanayi Odası

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılma

Tarihi     : 10.11.2010
İşareti    : 4/5000 –3786
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2010/16) 10.11.2010 tarih ve 27755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:1) İhracı Yasak Mallar Listesi’nin 7 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 

7- Odun
 
06/01/1996 tarihli ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı