İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemeleri - Ankara Sanayi Odası

İhracatta Kullanılan Ahşap Malzemeleri

    4 Temmuz 2015

Tarih: 26.06.2015
 İşareti: 05/5000-1504
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ait 18 adet bildirim alındığı belirtilmiştir. Alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir.
 
Söz konusu ihracatta kullanılan ahşap malzemelerin 04.12.2011 tarihli ve 28132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Islı İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.
 
AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası