İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk. – 2015 - Ankara Sanayi Odası

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk. – 2015

Tarihi : 17.09.2015
İşareti : 04/5000-
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya  atfen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin mevzuata uygun olmaması sebebiyle 2015 yılı Ağustos ayında 35 bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuata göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği, Avrupa Birliği ve diğer ülkeler tarafından alınan bu bildirimlerin tüm ülkeler tarafından görülebildiği, ülkemizin imajının bu alanda zedelendiği ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilebileceği bildirilmektedir.
 
İhracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası