İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk. – 14.01.2016 - Ankara Sanayi Odası

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hk. – 14.01.2016

Tarihi: 14.01.2016
İşareti: 04/5000-99
İrtibat: ticaret@aso.org.tr

 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, ihraç ürünleri ambalajlamada kullanılan malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılının Aralık ayında 13 adet bildirim alındığı, alınan bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel ve hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmiştir. 
 
Yazıda, söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilerek, bahsekonu bildirimlerin diğer ülkeler tarafından da görülebildiği ve bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmıştır.
 
AB üyesi ve diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası