merzifon escort
 İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ HAKKINDA

    9 Ocak 2017

İşareti : 04/5000- 69

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yazısına atfen, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle Ekim 2016’ya ait bir ve Kasım 2016’ya ait 11 olmak üzere, belirtilen aylarda toplam 12 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması  gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası