İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında – 14.03.2016 - Ankara Sanayi Odası

İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri Hakkında – 14.03.2016

Tarihi : 14.03.2016
İşareti : 
4/5000-627 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının  yazısına atfen, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2015 yılı Şubat ayına ait 13 adet bildirim alındığı, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Işıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina göstermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası