İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ - Ankara Sanayi Odası

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİ

    15 Eylül 2017

İşareti : 05/5000-2451
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden(TOBB) alınan yazıda, ihraç ürünlerin ambalajlanmasında kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmaması nedeniyle 2017 yılı Temmuz ayında 7 adet bildirim alındığı belirtilerek, bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri için olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl işleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla, Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği vurgulanmaktadır.

AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması için azami itina gösterilmesi hususu üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno