İHRACATÇILARIMIZA VERİLEN TEST/BELGELENDİRME HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

İHRACATÇILARIMIZA VERİLEN TEST/BELGELENDİRME HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ

İşareti : 05/5000-1090
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Uygunluk Değerlendirme Derneği’nden (UDDER) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; uygunluk değerlendirmesi kuruluşları tarafından ihracatçılarımıza verilen test ve belgelendirme hizmetlerine ilişkin aşağıda sıralanan konularda görüş talep edilmektedir.

– Tarafınızdan gerçekleştirilen test/belgelendirme faaliyetlerinin kapsamı (örneğin; ülkemizde hangi analizleri yapabiliyoruz, ihracat yapılan ülkelerden yaygın olarak istenmesine rağmen yapmadığımız analiz var mı?),

– Tarafınızdan ihracatçılarımıza verilen test/belgelendirme hizmeti sonrasında ihraç ülkesi tarafından ihracatçılarımızdan sadece ihraç ülkesinden karşılanması mümkün olan test/belgelendirme işleminin talep edilip edilmediği (örneğin; Cezayir’ e ihracat yapılması durumunda Cezayir yetkili otoriteleri tarafından uluslararası standartlar yerine Cezayir standartlarına uygunluk talebi veya belgelendirmenin söz konusu ülke belgelendirme kuruluşlarından alınma talebi gibi),

– Teknik mevzuatın gerektirdiği hususlar haricinde ilave yükümlülüklerin ihracatçılarımızdan talep edilip edilmediği (özellikle mevzuat uyumunu tamamladığımız alanlarda AB üyesi ülkelerce talep edilen ilave belgeler var mı?)

Bu doğrultuda; konuya ilişkin görüşlerinizi Uygunluk Değerlendirme Derneği’ne iletilmek üzere 24 Nisan 2017 tarihine kadar Odamıza (Burcu OCAK ARICI, burcu.ocak@aso.org.tr, faks:0312 417 52 05) yazılı olarak veya e-posta ile bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası