İhracatçı Birlikleri 4. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hk. - Ankara Sanayi Odası

İhracatçı Birlikleri 4. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Hk.

Tarihi     : 12.11.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3817
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin uygunluk görüşü ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın talimatları doğrultusunda; DTM koordinatörlüğü, Dış Ticaret Müsteşarlığı Genel Sekreterliği organizatörlüğü ve İstanbul İhracatçı Birlikleri, Ege İhracatçı Birlikleri ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin katkısıyla mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 4 Mart 2011 tarihinde, İstanbul-Rahmi Koç Müzesi’nde “İhracatçı Birlikleri 4. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması” düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu yarışmaya ait detaylı bilgiye www.tobb.org.tr/deid/duyurular.php adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası