İhracatçı Birlikleri – 2. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması - Ankara Sanayi Odası

İhracatçı Birlikleri – 2. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması

Tarihi     : 15.01.2009
İşareti    : 5/5000 –
333
Yanıt     : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda ; Dış Ticaret Müsteşarlığı Koordinatörlüğü, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizatörlüğünde , İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin katkılarıyla , mobilya sektörünün gelişimini desteklemek ve tasarımın sektör için önemini vurgulamak amacıyla , ilki 4 Mart 2008 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen “İhracatçı Birlikleri – Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması”nın ikincisinin, 4 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenleneceği bildirilmektedir. 

Bu çerçevede , söz konusu yarışmaya başvurmak isteyen öğrenci ve profesyonel tüm katılımcıların yarışmaya başvuru yapabilmesini teminen “Yarışma Şartnamesi” ve “Yarışma Başvuru Formu”nun, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği web sitesinde (www.oaib.gov.tr) , 29.12.2008 tarihi itibariyle yayınlanmaya başladığı ifade edilmektedir. 

Saygılarımızla,  

Ankara Sanayi Odası