İhracata Yönelik Teşvik Önerileri Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

İhracata Yönelik Teşvik Önerileri Hakkında Görüş

Tarihi : 08.03.2016
İşareti : 
4/5000-598 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr  

 
Sayın Üyemiz,  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; bir çalışmada değerlendirilmek üzere ihracata yönelik teşvik önerileri ile ihracatın önündeki sorunlara ve çözüm önerilerine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.  

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere ihracat teşvik önerileriniz ile ihracata yönelik sorunların ve çözüm önerilerinin en geç 11 Mart 2016 Cuma günü mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası