İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

    25 Mayıs 2012

Tarihi  :25.05.2012
İşareti : 04/5000-1781
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen; Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen, akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler, tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün, Destekleme ve Fiyat İstikrarı Fonu’ndan karşılanması amacıyla hazırlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları kapsamında “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair” 97/5 sayılı Tebliğ ile bu desteklerden, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler ile Dış Ticaret Sermaye Şirketlerinin ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin yararlanabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
             
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası