İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında - Ankara Sanayi Odası

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Hakkında

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA
 
Tarihi   :  18.05.2010
İşareti    : 5/5000
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;
 
Ülkemizde devlet desteği uygulamaları, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca AB ve GATT normlarına uygun olarak hazırlanan devlet yardımları enstrümanları aşağıda belirtilmektedir:
 
 

  
 
TEBLİĞ ADI
 
TEBLİĞ NO