İHRACATA İLİŞKİN SORUNLARINIZ HK. - Ankara Sanayi Odası

İHRACATA İLİŞKİN SORUNLARINIZ HK.

    20 Ocak 2010

Tarihi     : 20. 01.2010 
İşareti    :4/5000-229

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Birliklerince, ülkemiz ihracatına sürekli ve kalıcı fayda sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmada kullanılmak üzere, ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara ilşkin çözüm önerileri ile ilgili Odamız görüşleri talep edilmiştir.
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; ihracat faaliyet ve işlemleri esnasında karşılaştığınız sorunlar ile önerilerinizin en geç 22.01.2010 Cuma günü saat 12.00’ye kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası