İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Hk. - Ankara Sanayi Odası

İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Hk.

Tarihi    : 04.10.2011
İşareti   : 4/5000 –2999
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; dış ticaretimizde Cumhuriyetimizin 100.Kuruluş yıldönümü olan 2023’e yönelik stratejik hedefimizin, dünya mal ticaretinden aldığımız payın artırılarak, ihracatımızın 500 milyar Dolara çıkartılması olduğu ifade edilmektedir.Bu itibarla, öncelikle ülkemiz imalat sanayi ile hizmet üretim potansiyelinin ihracat odaklı değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, mezkur hedeflere ulaşılabilmesi amacıyla yapılacak çalışmaların kurumsal altyapısını oluşturan İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu, 12 Mayıs 2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur.
 
Yazıda devamla, Kurul’un 6 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecek Altıncı toplantısında, tarım ve tekstil sektörünün gündeme alınacağı bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu çalışmalarında değerlendirilmek üzere, girdi tedariki kapsamında tarım ve tekstil sektörü ile ilgili  yaşadığınız sorunların giderilebilmesini teminen ve Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere,  görüşlerinizin en geç 05.10.2011 Çarşamba günü saat 12.30’a kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası