İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM FİNANSMANI KREDİSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM FİNANSMANI KREDİSİ HK.

İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM FİNANSMANI KREDİSİ HK.
 
Tarihi    : 06.05.2010
İşareti    : 4/5000 –1490
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
 
Sayın Üyemiz;
 
Türk Eximbank’tan alınan bir yazıda; İhracata Dönük Üretim Finansmanı Kredisi kapsamında, Türkiye’de yerleşik firmaların ihraç konusu malın üretiminde kullanılacak hammadde, ara malı ve yatırım mallarının alımlarının finanse edileceği bildirilmiştir.
 
Söz konusu yazıda devamla, program kapsamında kullandırılacak kredilerin azami vadesinin 12 ay, firma limitinin 10.000.000,-USD, her bir işlem için bir üst limitin ise 200.000,-USD olduğu belirtilmiştir. Firmaların 12 aylık vade sonunda kredi anapara borcunu bir defada, yıllık LIBOR+%2,5 oranındaki vade farkı maliyeti ilavesiyle geri ödeyecekleri ve Türk Eximbank’ın %0,50 oranında risk primi tahsil edeceği ifade edilmiştir.
 
Ayrıca, Türk Eximbank kredileri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi, www.eximbank.gov.tr/krediler internet adresinden edinilebilir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası