İhracat ve Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

İhracat ve Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Hk.

Tarihi     :06. 09.2011 
İşareti    :04/5000-2697
 
Sayın Üyemiz,
 
İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Genelge için tıklayınız.)
 
Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2011/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (Genelge için tıklayınız.)
 
06.09.2011 tarih ve 28046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası