İHRACAT UYGULAMALARI HK. - Ankara Sanayi Odası

İHRACAT UYGULAMALARI HK.

Tarihi     : 24.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
 917
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Odalardan ve ihracatçı firmalar tarafından, bazı Arap ülkelerine yapılan ihracatlar ile ilgili olarak, menşe ve dolaşım belgeleri tasdik işlemlerinde ithalatçı ülke talepleri doğrultusunda farklı uygulamalar yapıldığı konusunda sözlü ve yazılı başvurularda bulunulmakta olduğu ve sözkonusu başvurularda, aşağıda belirtilen sorunlara değinildiği aktarılmaktadır.

Bunlar;

  • Akreditif şartı veya ithalatçı firma talebiyle, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının 8 No.lu kutusuna, ihracatı yapılan ürünlerin İsrail menşeli ve ilişkili olmadığına dair değişik ibareler ile “Mallar Türkiye Menşelidir-Good are Origin of Turkey” gibi ibarelerin yazılmasının istendiği,
  • Bazı ülkelerin talepleri doğrultusunda ithalatçı firma tarafından, EUR.1 Dolaşım Sertifikaları veya EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının yeşil meneviş renkli ilk sayfalarına ithalatçı ülke konsolosluk onayının ve ayrıca konsolosluk onayının yapıldığı ildeki Odanın onayının yanısıra firmanın bağlı bulunduğu İl’deki Oda olmak üzere iki Oda onayının istendiği,
  • Dolaşım ve menşe belgelerinin ilk nüshasının Oda tarafından mühürlenmesi ve benzeri değişik işlemlerinin yapılmasıdır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere; bu ve benzeri uygulamalara ilişkin somut örneklerin belge ve bilgileri ile birlikte 05 Mart  2009 tarihine kadar Odamızın 417 52 05 no.lu faksına veya ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

Tarihi     : 24.02.2009
İşareti    : 6/5000 –
 917
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Odalardan ve ihracatçı firmalardan, menşe ve dolaşım belgeleri üzerinde ithalatçı ülke talepleri doğrultusunda farklı uygulamalar yapıldığı konusunda sözlü ve yazılı başvurularda bulunulmakta olduğu ve söz konusu başvurularda aşağıda belirtilen sorunların sıkça dile getirildiği aktarılmaktadır.

Bunlar;

  • A.TR Dolaşım Belgesi üzerindeki 3 numaralı “Malın Gönderildiği Şahıs” tanımlı doldurulması ihtiyari bırakılan kutunun doldurulmadığı hallerde A.TR Dolaşım Belgeleri’nin AB üyesi bazı ülke gümrüklerinden, düzeltme yapılması için geri gönderildiği ve 3 numaralı kutunun tekrar doldurulmasının istendiği,
  • A.TR Dolaşım Belgesi üzerindeki 10 numaralı “Kolilerin markaları, numaraları, sayı ve cinsi(dökme mallar için, duruma göre, geminin adı, vagon veya kamyonun numarası belirtilecektir); malların tanımı “ tanımlı kutuya, AB üyesi ülkelerdeki bankaların ve ithalatçı talepleri doğrultusunda imalatçı ve akreditif bilgilerinin yazılması talebidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilmek üzere; bu ve benzeri taleplerin hangi gümrük idareleri tarafından hangi tarihlerde yapıldığına ilişkin bilgilerin 05 Mart  2009 tarihine kadar Odamızın 417 52 05 no.lu faksına veya ticaret@aso.org.tr e-posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası