İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı - Ankara Sanayi Odası

İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı

    2 Haziran 2014

Tarih:02.06.2014                                               
İşareti: 05/5000-1845
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası “İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Türk Eximbank’a tahsis edilen 11 milyar ABD doları reeskont limiti dahilinde kullandırmasına ilişkin Türk Eximbank’tan alınan 02.05.2014 tarih ve 5751 sayılı yazı ekte yer almaktadır.
 
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası