İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu (ICIEC) Toplantısı hk. - Ankara Sanayi Odası

İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu (ICIEC) Toplantısı hk.

Tarihi     : 25.01.2010
İşareti    : 5/5000 – 265
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen, İslam Kalkınma Bankası (IDB) bünyesinde faaliyet gösteren İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu (ICIEC) ve DEİK tarafından, 10 Şubat 2010 Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza’da ICIEC’in verdiği hizmetlere dair bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği belirtilmektedir.
 
Söz konusu toplantı, ICIEC’den gelen talep doğrultusunda Endonezya, Malezya, Pakistan, Kazakistan, Cezayir, Fas, Libya, Mısır, Tunus, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Suudi Arabistan ülkelerine ihracat ve yatırım yapan Türk firmalarının katılımı ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.
 
Konu ile ilgilenen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak, katılım bedelinin ödendiğini gösteren ve katılımcı isminin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 1 Şubat 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK’e (E-mail: okarakulak@deik.org.tr; Faks: 0212 270 35 92) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası  
 
 
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
 
Özgü Karakulak, İş Konseyi Koordinatör Yard.
 
0212 339 50 81