İHRACAT KOORDİNASYON TOPLANTISINDA GÜNDEME GETİRİLMEK ÜZERE, SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN İHRA - Ankara Sanayi Odası

İHRACAT KOORDİNASYON TOPLANTISINDA GÜNDEME GETİRİLMEK ÜZERE, SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN İHRA

İHRACAT KOORDİNASYON TOPLANTISINDA GÜNDEME GETİRİLMEK ÜZERE, SİZ DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN İHRACAT MEVZUATI VE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ, BEKLENTİLERİ VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR İLE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HK.
 
Tarihi     :23.10.2009
İşareti    :4/5000-3724
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda,Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen; dış ticaretin ülkemizin geleceği açısından taşıdığı önemin toplumun tüm kesimleriyle, özellikle ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amacıyla, her yıl düzenlenen Dış Ticaret Haftasının, bu yıl da yakın bir tarihte düzenlenmesinin planlandığı, anılan hafta faaliyetleri kapsamında yapılan ihracat kordinasyon toplantıları ile, ihracatçı sektörlerimiz ile ilgili kurum ve kuruluşlararasındaki koordinasyon ve işbirliğinin devamı, iharacatçılarımızın sorunları ve ihtiyaçlarının genel bir değerlendirilmesinin yapılabilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
 
Küresel rekabet ortamında ihracatımıza yeni bir ivme kazandırmak üzere önümüzdeki dönemde atılması gereken adımların tartışılmasına da zemin oluşturacak, ihracat koordinasyon toplantılarının on üçüncüsünün, Odamız Başkanlığı yaptığı dönemde de ihracatın önündeki engellerin ortadan kaldırılması için pek çok çalışma yapan, Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN Başkanlığında yapılacağı bildirilmiştir.
 
Bilgilerinizi ve sözkonusu İhracat Koordinasyon Toplantısında gündeme getirilmek üzere, siz değerli üyelerimizin ihracat mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili görüşleri, beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar ile çözüm önerilerinin 30.10.2009 tarihi mesai bitimine kadar Odamız ticaret@aso.org.tr adresine veya 417.52.05 no.lu faksına göndermenizi rica ederiz.
 
Bilgilerinize  sunarız.   
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası